Конфіденційність і оферта

Політика конфіденційності


Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин «UN Motors», розташований за адресою - unmotors.in.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину, програм і продуктів Інтернет-магазину.
 
1. Визначення термінів
 
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
 
1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазина UN Motors, які організовують і здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці , дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
 
1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
 
1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Адміністратором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
 
1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину UN Motors» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.
 
1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
 
1.1.7. «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
 
2. Загальні положення
 
2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
 
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.
 
2.3.Настоящая Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину UN Motors. Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті інтернет-магазину.
 
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину.
 
3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
 
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару.
 
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-магазину UN Motors в розділі про реєстрацію і включають в себе наступну інформацію:
 
3.2.1. ПІБ Користувача;
 
3.2.2. контактний телефон Користувача;
 
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
 
3.2.4. адреса доставки Товару;
 
3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( «піксель»):
 
IP адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
час доступу;
адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.
 
3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
 
3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлені вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
 
4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
 
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати з метою:
 
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення.
 
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину.
 
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
 
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
 
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
 
4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.
 
4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.
 
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту інтернет-магазину.
 
4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.
 
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
 
4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.
 
5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
 
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті інтернет-магазину «UN Motors», включаючи доставку Товару.
 
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
 
5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
 
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
 
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
 
6. Зобов'язання сторін
 
6.1. Користувач зобов'язаний:
 
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-магазину UN Motors.
 
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
 
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
 
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
 
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
 
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
 
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
 
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
 
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
 
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.
 
8. Вирішення спорів
 
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
 
8.2 .Получатель претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
 
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
 
8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
 
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
 
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
 
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
 
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ «КОНТАКТИ».

 
 

Публічна оферта

 
 
Загальні положення
 
1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією Інтернет-магазину «UN Motors», далі - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі - «Договір», розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет -сайті Продавця «unmotors.in.ua» ( «Інтернет-сайт»).
 
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
 
Поняття і визначення
 
2.1. У цій оферті, якщо в контексті не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
 
* «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
 
* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 
* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 
* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 
* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
 
Предмет договору
 
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
 
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
 
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
 
Порядок оформлення замовлення
 
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.
 
4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в доступному кількості.
 
4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).
 
4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.
 
Порядок оплати замовлення
 
5.1. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА».
 
5.2. Прі не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.
 
Умови доставки замовлення
 
6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється із залученням третіх осіб (транспортних компаній), де і здійснюється видача замовлень.
 
6.2. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність).
 
6.3. Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку і / або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.
 
6.4. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представнику з моменту отримання товару.
 
Права та обов'язки сторін:
 
7.1. Продавець має право:
 
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
 
7.2. Покупець зобов'язаний:
 
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
 
7.3. Покупець має право:
 
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 
- оформити електронний договір;
 
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
 
Відповідальність сторін
 
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
 
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
 
- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 
- за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
 
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
 
8.4. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
 
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
 
Інші умови
 
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті unmotors.in.ua
 
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
 
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
 
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
 
9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
 
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
 
9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.
 
Порядок повернення товару належної якості
 
10.1. З умовами повернення товару можна ознайомитися на сайті в розділі «ОБМІН І ПОВЕРНЕННЯ».
 
10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.
 
10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.
 
10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.
 
Термін дії договору
 
11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».
 
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
 
11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.